Over ons

Over ons


VZW ANVASPORT ( Anders Validen Sporten ) is een vereniging die zich inzet voor mensen met een motorische handicap.

We proberen de mensen terug deel te laten nemen aan verschillende sporten, om zo terug hun sociale contacten op te bouwen en uit hun isolement te geraken..


We trachten ook de deelnemers te laten sporten zonder meerkost dan een valide persoon, en kunnen hiervoor op een 50 tal medewerkers rekenen die zich belangeloos inzetten.

We beschikken ook over aangepast materiaal dat we trouwens ook ter beschikking stellen van Andere verenigingen zoals CM ziekenzorg, sporta, recreas, intersoc, ….


Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het in stand houden en verbeteren van de algemene conditie. Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve activiteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten (zowel van de activiteit als van de après-activiteit).


Anvasporters beschikken over doorzettingsvermogen, zin voor sociaal contact, trek in een uitdaging en een flinke dosis humor. VZW Anvasport wil iedereen met zijn of haar specifieke mogelijkheden van sport laten genieten. Je profiteert als het ware van de kennis en de know-how van degenen die al een stapje verder staan, van ervaringsdeskundigen. De aandacht voor de veiligheid, de mogelijkheid om ter plekke prothesen te herstellen, het voorkomen en eventueel onmiddellijk verhelpen van lichamelijke problemen, het zoeken en ontwikkelen van aangepaste hulpmiddelen: dat alles maakt van Anvasport een vereniging die een grote groep personen met en zonder beperking aanspreekt.


Anvasport is in 1987 opgericht vanuit de loopschool van het CTO ( Centrum Technische Orthopedie ) te Gent. Vandaag heeft anvasport een ledenbestand van 620 leden en 50 vrijwillige medewerkers waarvan 30 medewerkers met een beperking. De organisatie wordt sterk ondersteund uit de medische en orthopedisch-technische hoek door dokters, prothesisten, orthopedische technici, kinesitherapeuten, en verpleegkundigen en slaagt er in zijn activiteiten zodanig te organiseren dat ze een drempelverlaging betekenen voor de andersvalide deelnemer ten aanzien van zijn omgeving, wat de re-integratie in de maatschappij sterk bevordert. Het besef en de ervaring om op een positieve manier aan sport te doen, geven de deelnemers een hogere eigenwaarde en bepaalde fierheid, en draagt aanzienlijk bij tot het aanvaarden van de handicap of aandoening.


Anvasport organiseert verschillende sporten , vooral initiaties, zoals zwemmen, zeilen, fietsen, survival weekend Durbuy, waterski, en skiën.


Het skiën is één van de hoofdactiviteiten van anvasport met een enorm en nog steeds stijgend succes. Waar dan ook heel specifiek materiaal moet voorzien worden.


Anvasport is een zelfbedruipende organisatie. De werkingsgelden worden voornamelijk verworven door de jaarlijks organisatie van paaseierenverkoop en een breughelavond. Omdat anvasport een vereniging is die toegankelijk is voor alle anders validen, ongeacht status, ras, geloof of overtuiging, is de vereniging niet aangesloten bij enige strekking.

Er moet dan ook op een andere manier worden gezorgd voor aankoop of aanmaak van materiaal.

Copyright @ 2017 vzw ANVASPORT - webmaster@anvasport.be in samenwerking met

All Rights Reserved  -  Privacyverklaring