Belangenbehartiging

Belangenbehartiging


Naast het sporten wil Anvasport mensen met een beperking ook ondersteunen wanneer ze samen willen opkomen voor hun rechten. Weten waar je recht op hebt of samen iets recht trekken dat krom is, is belangrijk voor de re-integratie in de samenleving voor andersvalide personen. Waar mogelijk werkt Anvasport hiervoor samen met andere organisaties.


Een dossier waar Anvasport reeds een tijd mee bezig is gaat over de terugbetaling van microprocessor gestuurde prothesen door het RIZIV (of de mutualiteiten). België loopt wat dit betreft jaren achter op de ons omringende landen. Microprocessor gestuurde prothesen zijn veiliger wanneer het gaat over amputatie van de benen en bij amputatie van de bovenste ledematen zijn deze moderne prothesen veel handiger,  maar ze zijn erg duur. Een eigen opleg door de patiënt van tussen de 20.000 en de 50.000 euro zijn momenteel de regel. Deze zaken in de aandacht brengen werkt, zo worden sinds oktober 2014 hand- en elleboog prothesen terugbetaald. Het is dan ook soms oppassen geblazen wanneer in onze vereniging iemand met een bionische arm jou een hand wil geven, hij of zij zou wel eens hard kunnen doorknijpen. Met zulk materiaal kunnen werken vergt trouwens veel doorzettingsvermogen. Anvasporters zijn dus geschikte kandidaten om hiermee om te gaan.


Het dossier dat momenteel op tafel ligt is dat van de microprocessor gestuurde knieën (MPK). Mensen die geamputeerd worden omwille van een verkeers- of arbeidsongeval hebben meestal recht op een MPK. Maar wanneer een van je benen na een ziekte of thuisongeval niet kan gered worden, dan ben je afhankelijk voor je terugbetaling van de mutualiteit (RIZIV) en dan kan je het stellen met materiaal van de vorige eeuw. Ook mensen die reeds lang geleden werden geamputeerd en wiens “dossier” werd afgesloten kunnen er meestal ook naar fluiten.


De vorige voorzitter heeft een tijdlang aan dit dossier getrokken en in 2013 heeft Alex Cosemans de fakkel overgenomen. Anvasport werkt hiervoor samen met Amptraide. Deze vereniging is ontstaan in het Luikse en bereikt vooral Franstalige lotgenoten.


Wil je graag meer te weten komen hierover dan kan je steeds mailen naar alex@anvasport.be


 


Indien er binnen Anvasport mensen zijn met andere handicaps die samen willen opkomen voor hun rechten dan kunnen zij Alex Cosemans ook contacteren en wordt er bekeken hoe er kan samengewerkt worden. Let wel Anvasport is geen sociale dienst die individuele problemen oplost.

Copyright @ 2017 vzw ANVASPORT - webmaster@anvasport.be in samenwerking met

All Rights Reserved  -  Privacyverklaring