AanspreekPunt Integriteit

AanspreekPunt Integriteit


Anvasport wil als vereniging de leden een plezierige en veilige (sport)omgeving bieden. 

Grensoverschrijdend gedrag waarbij de integriteit in het gedrang komt, hoort hier niet in thuis. 

Overeenkomstig de richtlijnen van Parantee-Psylos, de Vlaamse unisportfederatie G-sport, heeft het bestuur een AanspreekPunt Integriteit of API aangesteld. 


Deze vertrouwenspersoon is bereikbaar voor wie een opmerking, vraag, boodschap of klacht heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Een melding of een klacht zal in discretie en vertrouwen worden opgenomen en opgevolgd. 

Preventie van grensoverschrijdend gedrag is evenzeer belangrijk en hierin kan de API het bestuur adviseren.


Bij Anvasport neemt Roseline Moerman de rol van API op. Roseline is reeds jaren lid van de organisatie maar maakt geen deel uit van het bestuur.

 

Zij is bereikbaar zowel telefonisch als per mail.

Roseline Moerman

GSM: 0495/226805

Email: roseline@anvasport.be

Copyright @ 2017 vzw ANVASPORT - webmaster@anvasport.be in samenwerking met

All Rights Reserved  -  Privacyverklaring